HELBURUAK

Hezkuntza erkidegoko sektore guztien elkarlana indartu.

  • Hezkuntza eskubidea, inolako diskriminaziorik gabe, bermatu.
  • Ikasleriarengan, pertsona nahiz kultura ezberdinen aurrean errespetu jarrerak garatu.
  • Ikaslearen autoestima, autonomia eta bere ahalmenak potentziatu.
  • Gure herriko kultura, ohiturak eta hizkuntza ezagutu.
  • Ingurugiroarekiko errespetuan hezi .
  • Irakaslegoa, metodologia anitzen ezagupen eta gaurkoratze prozesu iraunkor batean murgilduz, kalitatezko irakaskuntza eskaini.